Życiorys

Łukasz Sułkowski (ur. 18 września 1972) – polski profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych, specjalizujący się w naukach o zarządzaniu. Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, były wiceprzewodniczący do spraw międzynarodowych w Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz dyrektor amerykańskiego programu Clark University w Społecznej Akademii Nauk. Pełni funkcję prezesa PCG Polska.

Łukasz Sułkowski ukończył I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, a następnie studia magisterskie na kierunku „Socjologia” na Uniwersytecie Łódzkim. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, w 2003 doktora habilitowanego, a w 2010 tytuł profesora nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Następnie w 2014 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2006 pracuje na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego. Zatrudniony od 1998 roku na stanowiskach: profesora, kierownika katedry, dyrektora, pełnomocnika rektora oraz prorektora w Społecznej Akademii Nauk, a wcześniej w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Założyciel wraz z partnerami z USA programu międzynarodowego Clark University Branch Campus w Polsce (2004). Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej zespołu pracodawców, a od roku 2016 wybrany na Wiceprzewodniczącego PKA odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową (2012-2018). Obecnie, nie bierze udziału w wizytacjach i podejmowaniu decyzji dotyczących uczelni w Polsce, a pełni wyłącznie funkcję ekspercką w PKA w zakresie akredytacji oraz projektów międzynarodowych. W latach 2016/2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty „Ustawy 2.0”, szefował zespołowi doradców ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego MNiSW oraz przygotowywał ekspertyzy do projektów „Akredytacje i certyfikacje międzynarodowe” Ministerstwa. Pracę zawodową rozpoczął na drugim roku studiów magisterskich w korporacjach międzynarodowych, a następnie firmach doradczych i szkoleniowych, na stanowiskach menedżerskich. W ciągu prawie dwudziestu lat pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach akademickich zdobył rozległe doświadczenie lidera. W 2017 roku rozpoczął pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Public Consulting Group stanowiącej część amerykańskiej korporacji specjalizującej się w konsultingu i wspomaganiu realizacji misji przez organizacje publiczne.