Stopnie naukowe i tytuły naukowe

2019 – profesor nauk humanistycznych – „Kultura akademicka. Koniec utopii?”, PWE 2016, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

2014 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu – „Kulturowe procesy zarządzania”, Difin 2012, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

2009 – profesor nauk ekonomicznych – „Epistemologia w naukach o zarządzaniu”, PWE 2005, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2003 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, ekonomii – „Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych” – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej

1999 – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, zarządzania – „Wzory kierowania w organizacjach gospodarczych” – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Wydział Gospodarki Narodowej; Promotor: prof. dr hab. Henryk Paweł Jagoda

1996 – magister socjologii specjalność metodologiczno-badawcza na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego