Pełnione funkcje

2022 – obecnie – Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

2016 – 2018 – Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2012 – 2015 – członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2014 – obecnie – Członek Polskiej Akademii Umiejętności Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami

2012 – 2022 – Dyrektor Akademickiego Centrum Rozwoju SAN

2012 –  2022 – Zastępca Redakora Naczelnego Kwartalnika „Journal of Contemporary Management”

2011 – 2012 – Kierownik projektu „Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych w polskich szpitalach” Uniwersytet Jagielloński

2010 – 2011 – Kierownik ds. badań w projekcie „Analiza zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy w perspektywie zmiany gospodarczej” UE, Ecorys

2010 – obecnie – Członek Rady Naukowej i Editorial Committee „Journal of Health Policy, Insurence and Management”

2010 – obecnie – Członek Rady Naukowej „Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2009 – 2010 – Ekspert w projekcie badawczym PARP – „Rozwój firm rodzinnych w Polsce”, Pentor, PARP

2009 – obecnie – Członek Komitetu Naukowego kwartalnika „Współczesne Zarządzanie”, Uniwersytet Jagielloński

2008 – obecnie – Redaktor Naczelny Kwartalnika „Journal of Intercultural Management”

2007 – 2012 – Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji międzynarodowej „Zarządzanie międzykulturowe”

2004 – 2022 – Dyrektor Programu Clark University Branch Campus

2004 – 2011 – Prorektor ds. Jakości Kształcenia Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

2004 – 2011 –  Redaktor Naczelny Kwartalnika Komitetu Nauk Organizacji i  Zarządzania Polskiej Akademii Nauk „Organizacja i Kierowanie”

2004 – 2008 – Koordynator ds. Badań oraz ekspert w 3 projektach Unii Europejskiej:

  • SPO Rozwój Zasobów Ludzkich „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy”
  • VI Program Ramowy „Advanced Women Participation In Science”
  • Fundusz Społeczny EQUAL “What Makes the Difference? – Reducing Social and Cultural Barriers in Organizations”

2004 – Doradca Prezydenta Miasta Łodzi ds. Promocji Multimedialnej

2003 – 2022 – Członek Kolegium Wydawniczego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

2000 – 2004 – Sekretarz naukowy konferencji międzynarodowych: „Polityka konkurencyjności w krajach wschodzących rynków” (2000), „Rola komunikacji międzykulturowej w procesie integracji europejskiej” (2001)

2000 – 2022 – Koordynator programu Sokrates-Erasmus w Społecznej  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania