Doświadczenie menedżerskie

Posiada ponad 20 lat doświadczeń menedżerskich w działalności biznesowej oraz doradczej. Obecnie piastuje funkcję Prezesa Zarządu PCG Polska będącej spółką córką mającej centralę w Bostonie Public Consulting Group. Misją PCG są analiza, tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań analitycznych, zarządczych i informatycznych dla organizacji publicznych takich jak: szkoły, uczelnie, jednostki służby zdrowia i samorządy. W skład holdingu w Polsce wchodzą: PCG Polska (Warszawa), PCG Academia (Rzeszów), PCG Edukacja (Katowice) oraz PCG Health (Łódź). Łukasz Sułkowski rozpoczynał pracę od stanowisk kierowniczych w pionie marketingowym w firmach: Goplana, Nestle, Fazer, Polski Len w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Następnie pracował na stanowisku Dyrektora ds. Marketingu w polsko-francuskiej spółce FPL Consultant. W kolejnych latach zajmował się zarządzaniem akademickim oraz współpracował z firmami doradczymi realizując szereg strategicznych projektów na rzecz: PARP, PTE, Ecorys, PKA, MNiSW (akredytacje międzynarodowe, raport na temat umiędzynarodowienia) oraz dla wielu przedsiębiorstw. Łukasz Sułkowski z delegacji ogólnopolskich organizacji pracodawców (BCC i Lewiatan) został dwukrotnie wybrany na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz w obecnej kadencji na wiceprzewodniczącego ds. międzynarodowych. Zdobył również doświadczenie w zakresie zasiadania w radach nadzorczych i doradczych przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń biznesowych.


od 01.09.2017 – Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z.o.o. (Public Consulting Group)

01.01.2017 – 30.09.2021 –  Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

01.10.2016 – 31.12.2016 – Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

01.10.2016 – 31.12.2016 – Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Katedrze Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

2016 – 2018 – Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2012 – Kierownik Katedry Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk

2011 – 2015 – Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Prezydium PKA)

2011 – Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

od 2009 – Profesor w Katedrze Zarządzania Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2004 – 2012  – Prorektor ds. Jakości Kształcenia, Społeczna Akademia Nauk

od 2004 – Profesor Clark University, USA, Mass

2003 – 2012  – Kierownik Katedry Marketingu, Profesor SWSPiZ

1999 – 2003 – Adiunkt – SWSPiZ, Kierownik ds. Marketingu

1997 – 1999 – Dyrektor ds. Marketingu; FPL Consultant sp. z o.o.

1996 – 1997 – Dyrektor ds. Marketingu; Polski Len sp. z o.o.

1994 – 1996 – Marketing Manager (KAM); Goplana SA, Fazer sp. z o.o.