Zainteresowania badawcze

  • Zarządzanie instytucjami edukacji wyższej i nauki oraz zarządzanie publiczne
  • Teoria organizacji oraz epistemologia i metodologia zarządzania
  • Kultura organizacyjna i zarządzanie międzykulturowe
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi
  • Rozwój kapitału ludzkiego, przywództwo
  • Marketing i IoT
  • Nurt krytyczny zarządzania