Wypromowane doktoraty

W charakterze promotora – doktoraty obronione:

28.02.2017 – praca doktorska – Małgorzata Klimka-Kołysko – „Zarządzanie karierą pracowniczą determinantą dobrostanu zawodowego”, Społeczna Akademia Nauk; Wydział Zarządzania

25.11.2014 – praca doktorska – Agnieszka Ślusarczyk – „Zarządzanie projektami w sektorze kultury w Polsce”, Społeczna Akademia Nauk; Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

18.06.2013 – praca doktorska – Edyta Skibińska – „Zarządzanie produktem ubezpieczenia zdrowotnego”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uzyskany stopień doktor nauk medycznych w zakresie medycyny

26.09.2012 – praca doktorska – Paweł Morawski – „Wirtualizacja zarządzania logistycznego w obsłudze klienta w małych i średnich przedsiębiorstwach logistycznych”, Społeczna Akademia Nauk; Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalności: zarządzanie logistyczne, informatyka ekonomiczna, obsługa klienta

14.14.2011 – praca doktorska – Michał Zawadzki – „Kultura organizacyjna w perspektywie nurtu krytycznego w naukach o zarzadzaniu”, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Komunikacji Społecznej; Instytut Kultury, Uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

30.09.2010 – praca doktorska – Joanna Łuczak – „Model podejmowania decyzji kierowniczych w policji”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

30.10.2010 – praca doktorska – Michał Chmielecki – „Komunikacja międzykulturowa w procesie zarządzania negocjacjami”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność negocjacje międzykulturowe

16.12.2009 – praca doktorska – Michał Turniak – „Funkcjonowanie informacji marketingowych w złożonych układach interakcyjnych”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i zarządzania w Łodzi, Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność marketing

25.06.2009 – praca doktorska – Robert Seliga – „Skuteczność narzędzi marketingu relacji w działalności uczelni wyższych w Polsce”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wydział Zarządzania, Uzyskany stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność marketing

01.03.2007 – praca doktorska – Andrzej Joachim Marjański – „Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce”, Akademia Ekonomiczna Oscara Langego we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych, Uzyskany stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalności: zarządzanie strategiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość

 

W charakterze promotora – przewody otwarte:

Izabela Wąs – praca doktorska – „Tożsamość organizacyjna w sektorze bankowości w Polsce”, Uniwersytet Jagielloński

Adam Panaszek – praca doktorska – „Wpływ wymiarów kultury na władzę organizacyjną i style kierowania – badania porównawcze organizacji polskich i francuskich”, Społeczna Akademia Nauk