Zarządzanie międzykulturowe

Indeksowane w bazie SCOPUS: 

Rozkwitalska M., Chmielecki M., Przytula S., Sulkowski L., Basinska B.A., Intercultural interactions in multinational subsidiaries: Employee accounts of “the dark side” and “the bright side” of intercultural contacts, 2017, Baltic Journal of Management, 12(2), pp. 214-239
ISSN: 17465265
DOI: 10.1108/BJM-11-2015-0215

Indeksowane w bazie Web of Science:

Intercultural interactions in multinational subsidiaries Employee accounts of „the dark side” and „the bright side” of intercultural contacts
By: Rozkwitalska, Malgorzata; Chmielecki, Michal; Przytula, Sylwia; et al.
BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT
Volume: 12 Issue: 2 Pages: 214-239 Published: 2017

Understanding Organizational Intercultural Interactions in Corporations
By: Sulkowski, Lukasz Edited by: Rozkwitalska, M; Sulkowski, L; Magala, S
INTERCULTURAL INTERACTIONS IN THE MULTICULTURAL WORKPLACE: TRADITIONAL AND POSITIVE ORGANIZATIONAL SCHOLARSHIP
Book Series: Contributions to Management Science Pages: 3-17 Published: 2017

Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace Traditional and Positive Organizational Scholarship Introduction
By: Rozkwitalska, Malgorzata; Sulkowski, Lukasz; Magala, Slawomir
Edited by: Rozkwitalska, M; Sulkowski, L; Magala, S
INTERCULTURAL INTERACTIONS IN THE MULTICULTURAL WORKPLACE: TRADITIONAL AND POSITIVE ORGANIZATIONAL SCHOLARSHIP
Book Series: Contributions to Management Science Pages: V-XI Published: 2017

Positive Cross-Cultural Scholarship Research
By: Sulkowski, Lukasz; Chmielecki, Michal
Edited by: Rozkwitalska, M; Sulkowski, L; Magala, S
INTERCULTURAL INTERACTIONS IN THE MULTICULTURAL WORKPLACE: TRADITIONAL AND POSITIVE ORGANIZATIONAL SCHOLARSHIP
Book Series: Contributions to Management Science Pages: 19-35 Published: 2017

Social Capital, Trust and Intercultural Interactions
By: Sulkowski, Lukasz
Edited by: Rozkwitalska, M; Sulkowski, L; Magala, S
INTERCULTURAL INTERACTIONS IN THE MULTICULTURAL WORKPLACE: TRADITIONAL AND POSITIVE ORGANIZATIONAL SCHOLARSHIP
Book Series: Contributions to Management Science Pages: 155-171 Published: 2017

* * *

Ł. Sułkowski, M. Chmielecki, Metody zarządzania międzykulturowego, [w:] Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne, Ł. Sułkowski, G. Ignatowski(red.), ISBN 9788380854970, Rozdział 3, Wydawnictwo Difin Spółka Akcyjna, 2017

M. Rozkwitalska, M. Chmielecki, S. Przytuła, Ł. Sułkowski, B.A. Basińska, Intercultural interactions in multinational subsidiaries: employee accounts of „The dark side” and „ The bright side” of Intercultural contacts, [w:] Baltic Journal of Management, Volume 12, Issue 2, ISSN 1746-5265, ss. , Wydawnictwo Emerald Group Publishing Limited, 2017

Ł. Sułkowski, Social Capital, Trust and Intercultural Interactions, [w:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski, S. Magala (red.), ISBN 978-3-319-39770-2, ss. 155-171, Wydawnictwo Springer, 2017

Ł. Sułkowski, M. Chmielecki, Positive Cross-Cultural Scholarship Research, [w:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski, S. Magala (red.), ISBN 978-3-319-39770-2, ss. 19-35, Wydawnictwo Springer, 2017

Ł. Sułkowski, Understanding Organizational Intercultural Interactions in Corporations, [w:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski, S. Magala (red.), ISBN 978-3-319-39770-2, ss. 3-17, Wydawnictwo Springer, 2017

M. Rozkwitalska, B. A. Basińska, Ł. Sułkowski, M. Chmielecki, S. Przytuła, Paradygmat jakościowy w analizie interakcji międzykulturowych – interpretacja na bazie wybranych teorii psychologicznych, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 17, Wydanie 3, część II, Studia z zarządzania międzykulturowego, M. Chmielecki (red.), ISSN 1733-2486, ss. 141-159, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2016

Ł. Sułkowski, Paradygmaty interakcji międzykulturowych w organizacjach – perspektywy klasyczne i alternatywne, [w:] Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, B. Basińska, M. Chmielecki, S. Przytuła, M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 978-83-8092-311-9, ss. 43-58, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016

M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, Problematyka zaufania w negocjacjach międzykulturowych w obliczu metafory konceptualnej – studium komparatywne, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 1(166)/2015, Sz. Cyfert, (red.), ISSN 0137-5466, ss. 27-40, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015

S. Przytuła, M. Rozkwitalska, M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, B. Basińska, Cross-Cultural Interactions between Expatriates and Local Managers in the Light of Positive Organizational Behaviour, [w:] Social Sciences/Socialiniai mokslai Nr 4(86)/2014, ISSN 1392-0758, ss. 14-24, 2014

M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, The issue of trust in cross-cultural negotiation. The case of Poland, [w:] „Management & Gouvernance. Cohesion Economique et Strategie d’Enterprise”, Numero 12, December 2014, ISSN: 2104-2438, ss. 49-60, Juillet- desembre, 2014

M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, M. Rozkwitalska, S. Przytuła, Negocjacje międzykulturowe między menedżerami ekspatriantami a lokalnymi menedżerami – wyniki badań, [w:] „Organizacja i zarządzanie”, Kwartalnik Naukowy Nr 4(28), ISSN 1899-6116, ss. 19-36, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014