Szkolnictwo Wyższe

Indeksowane w bazie Web of Science:

Accountability of University: Transition of Public Higher Education
By: Sulkowski, Lukasz
ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW
Volume: 4 Issue: 1 Pages: 9-21 Published: 2016

RAPORT OF RESEARCH OF CULTURES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BASED ON MULTI-PARADIGM
By: Sulkowski, Lukasz
Edited by: Jurcic, A; Oreski, D; Mikic, M
Conference: 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development Location: Belgrade, SERBIA Date: MAY 18-19, 2017
Sponsor(s): Varazdin Dev & Entrepreneurship Agcy; John Naisbitt Univ; Univ N; Univ Warsaw, Fac Management; esd
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development Pages: 617-626 Published: 2017

THE CONCEPT OF MULTI-PARADIGM UNDERSTANDING OF CULTURES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
By: Sulkowski, Lukasz
Edited by: Jurcic, A; Oreski, D; Mikic, M
Conference: 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development Location: Belgrade, SERBIA Date: MAY 18-19, 2017
Sponsor(s): Varazdin Dev & Entrepreneurship Agcy; John Naisbitt Univ; Univ N; Univ Warsaw, Fac Management; esd
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development Pages: 627-631 Published: 2017

The Culture of Control in the Contemporary University
By: Sulkowski, Lukasz
Edited by: Izak, M; Kostera, M; Zawadzki, M
FUTURE OF UNIVERSITY EDUCATION
Book Series: Palgrave Critical University Studies Pages: 85-108 Published: 2017

The Culture of Control in the Contemporary University
By: Sulkowski, Lukasz
Edited by: Izak, M; Kostera, M; Zawadzki, M
FUTURE OF UNIVERSITY EDUCATION
Book Series: Palgrave Critical University Studies Pages: 85-108 Published: 2017

* *  *

Ł. Sułkowski, University mergers – Poland on the background of international trends, [w:] Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, Janusz Teczke, Piotr Buła (red.), ISBN ISBN 978-83-947815-1-4, ss. 299-308, Wydawnictwo International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow, 2017

Ł. Sułkowski, „Fuzjomania” akademicka. Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów?, [w:] Nauka i szkolnictwo wyższe, 2(50) (2017), ISSN 1231-0298, ss. 173-188, Wydawnictwo Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM, Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017

Ł. Sułkowski, Raport of research of cultures of higher education institutions based on multi-paradigm, [in:] Economic and Social Development, 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, Serbia, 18-19 May 2017, A. Jurcic, D. Oreski, M. Mikic (eds.), ISSN 1849-7535, pp. 617-626, Wydawnictwo Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; John Naisbitt University, Belgrade Serbia; University North, Koprivnica, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland 2017

Ł. Sułkowski, The concept of multi-paradigm understanding of cultures of higher education institutions, [in:] Economic and Social Development, 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, Serbia, 18-19 May 2017, A. Jurcic, D. Oreski, M. Mikic (eds.), ISSN 1849-7535, pp. 627-631, Wydawnictwo Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; John Naisbitt University, Belgrade Serbia; University North, Koprivnica, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, 2017

Ł. Sułkowski, The Culture of Control in the Contemporary University, [in:] The Future of University Education, M. Izak, M. Kostera, M. Zawadzki (eds.), seria: Palgrave Critical University Studies, ISBN 978-3-319-46893-8, pp. 85-108, Wydawnictwo Springer International Publishing, 2017

Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Rezultaty badań kultur jakości uczelni wyższych w Polsce, [w:]Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Humanistyczne aspekty zarządzania wiedząi kompetencjami, Tom XVII, Zeszyt 7, część I, Ł. Sułkowski, A. Naworól, B. Mazurek-Kucharska, (red.), ISSN 1733-2486, ss. 479, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2016

Ł. Sułkowski, The development of post-academic cultures in higher education institutions, [in:] „State, Society and Business – Develpment of Contemporary Management”, J. Teczke (eds.), ISBN 978-83-937642-7-3, pp. 167-176, Wydawnictwo International Management Fundation, Cracow University of economics, Cracow-Saint Petersburg, 2016

Ł. Sułkowski, Academic Culture from the Perspective of Polish Universties, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom 17, zeszyt 2, część I, Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym, (red.) J. Trippner-Hrabi, E. Stroińska, ISSN 1733-2486, ss. 7-22, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2016

Ł. Sułkowski, La Massification de L’enseignement Superieur – Perspective Globale et Locale, [in:] „The European Challenges – Union Globalized or localized?, The tramsformation of economics, Socieeies and cultures of the eu into the world”, Ł. Sułkowski, C. Martin, M. Chmielecki (eds), ISBN 978-83-64971-22-8, pp. 653-674, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2016

Ł. Sułkowski,  La massification de l’enseignement superieur. Du modele elitiste au modele egalitaire, [in:] „Management & Gouvernance. Entreprises – Territoires -Societes”, Numero 15, Jaanvier-Juin 2016, ISSN 2104-2438, pp. 29-41, Cahiers Scientifiques Internationaux Du Reseau PGV, 2016

Ł. Sułkowski, Accountability of University: Transition of Public Higher Education, [in:] “Entrepreneurial Business and Economics Review”, J. Brzozowski, M. Cucculelli, Vol 4, No 1 (2016 r.), ISSN 2353-883X, pp. 9-21, Economics of Higher Education,  Cracow University of Economics, Wydawnictwo Centre for Strategic and International Entrepreneurship – Krakow, 2016

Ł. Sułkowski, R. Seliga, Przedsiębiorczy uniwersytet – zastosowanie zarządzania strategicznego (Entrepreneurinal University – application of strategic management), [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444/2016, Zarzadzanie strategiczne w teorii i praktyce, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-607-7, ss. 478-489, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016

Ł. Sułkowski, R. Seliga, Uwarunkowania w osiąganiu sukcesu w zarządzaniu uczelnią wyższą w Polsce, [w:] Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 14, No 2/część 1/2016, W. Golnau (red.), ISSN 2084-5189, ss. 387-400, Wydawnictwo Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2016

Ł. Sułkowski, Kultura Akademicka. Koniec Utopii?, ISBN 978-83-01-18524-4, ss. 220, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2016

Ł. Sułkowski, Instrumenty monitorowania i controllingu w uczelniach publicznych, [w:] Instrumenty polityki społecznej, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), ISBN 978-83-8085-137-5, ss. 95-104, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016

Ł. Sułkowski, Kultura jakości w uczelniach wyższych – etnografia uczelni wyższych, seria: „Studia i Monografie”, nr 62, [w:]  „Społeczna Akademia Nauk w rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”, (red.) R Patora, ISBN 978-836-497-11-43, ss. 47-62, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2015

Ł. Sułkowski, La bureaucratisation des systèmes de qualité dans l’enseignement supérieur polonais.  Etudes culturelles, [in:] Pour une Europe forte: rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives C. Martin, J. Marasova (eds.), ISBN 978-80-557-0921-5, ss. 731-746, Travaux scientifiques du Reseau PGV, Banska Bystrica, 2015

Ł. Sułkowski, Transition of Academic Culture in European Universities, [in:] Management Science during Destabilization. Local Insight vol. 7, J. Teczke, K. Djakeli, P. Buła (eds.), ISBN 978-83-937642-5-9, pp. 25-37,  Cracow-Tbilisi 2015

Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość rodzinna w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom XVI, Zeszyt 7 część III, „Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania”, (red.) Ł. Sułkowski, A. Marjański, ISSN 1733-2486, ss. 13-24, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk Łódź, 2015

Ł. Sułkowski, Metamorfozy uczelni wyższych w dobie presji demograficznej, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych”, Tom XV, zeszyt 11, część I, (red.) E. Gołębiowska, ISSN 1733-2486, ss. 21-32, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk Łódź-Warszawa, 2014

Ł. Sułkowski, Czy kultura jakości w uczelni wyższej to to samo co kultura akademicka?, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym”, Tom XV, zeszyt 8, część I, (red.) A. Piekutowska, E. Rollnik-Sadowska”, ISSN 1733-2486, ss. 365-378, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2014

Ł. Sułkowski, Który model uniwersytetu? Głosy w dyskusji, [w:] Przegląd Socjologiczny, Tom 63 (LXIII), Wydanie 2/2014, M. Czyżewski, (red.), ISSN 0033-2356, ss. 67-70, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie, 2014

Ł. Sułkowski, Transformacje kulturowe współczesnych uczelni wyższych, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część I”, Tom 14, zeszyt 12, część I, (red.) E. Gołębiowska, ISSN 1733-2486, ss. 23-31, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013