Kultura organizacyjna

Indeksowane w bazie SCOPUS: 

Sulkowski L., Patora-Wysocka Z., Hei quality culture in poland – multi-paradigm view, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, 596, pp. 423-434
ISSN: 21945357
ISBN: 978-331960017-8
DOI: 10.1007/978-3-319-60018-5_

Sułkowski Ł., Meta-paradigmatic cognitive perspective in management studies, 2012, Argumenta Oeconomica, 29(2), pp. 33-51
ISSN: 12335835

Sułkowski Ł., Interpretative approach in management sciences, 2009, Argumenta Oeconomica, 23(2), pp. 127-149
ISSN: 12335835

Indeksowane w bazie Web of Science:

NEGOTIATION METAPHORS IN A CROSS-CULTURAL SETTING RESEARCH FINDINGS FROM CHINA, IRELAND, POLAND AND THE UNITED STATES
By: Chmielecki, Michal; Sulkowski, Lukasz
Edited by: Jurcic, A; Oreski, D; Mikic, M
Conference: 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development Location: Belgrade, SERBIA Date: MAY 18-19, 2017
Sponsor(s): Varazdin Dev & Entrepreneurship Agcy; John Naisbitt Univ; Univ N; Univ Warsaw, Fac Management; esd
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development Pages: 553-560 Published: 2017

INTERPRETATIVE APPROACH IN MANAGEMENT SCIENCES
By: Sulkowski, Lukasz
ARGUMENTA OECONOMICA
Volume: 23 Issue: 2 Pages: 127-149 Published: 2009

* * *

Ł. Sułkowski, R. Seliga, A. Woźniak, Kultura organizacyjna i zarządzanie uczelnią z punktu widzenia systemu zapewniania jakości w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Marketing w rozwoju innowacyjności, Tom XVII, Zeszyt 9, część III, ISSN 1733-2486, ss. 221-233, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2016

 Ł. Sułkowski, Metody kształtowania kultury organizacyjnej, [w:] Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, (red.) T. Listwan, Ł. Sułkowski, ISBN: 978-83-8085-157-3, ss. 87-101, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016

M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, Organizational Culture in Mergers and Acquisitions, [w:] Journal of Intercultural Management, Tom 8, Zeszyt 4, ISSN 2080-0150, ss. 47-58, De Gruyter Open, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Clark University, Łódź, 2016

M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, Kultura organizacyjna jako czynnik przyciągający najzdolniejszych pracowników w świetle wyników badań, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, (red.) Cz. Zając, K. Kulig-Moskwa – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 8 (46)/2014, ISSN 1643-7772, ss. 35-45, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wrocław, 2014

 Ł. Sułkowski, Zmiana kultury organizacyjnej – paradygmaty, modele i metody zarządzania, [w:] Metody zarządzania kulturą organizacyjną, (red.)  Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski,  ISBN 978-83-7930-551-3, ss. 11-26, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014

 Ł. Sułkowski, Functionalistic models of organizational culture, [w:] „Przedsiębiorczość i  Zarządzanie” vol. 15, nr 10, część 2 – Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości część 2”, (red.) Ł. Sułkowski, M. Walczak, Ł. Prysiński, ISSN 1733-2486, ss. 155-163, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk Łódź-Garwolin, 2014

Ł. Sułkowski, Główne elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Marketing and Logistics in the System of Management dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th anniversary of the Departament of Marketing and Logistics, ISBN 978-617-607-663-6, ss. 357-359, Wydawnictwo Lviv Polytechnic, Lviv, 2014

 Ł. Sułkowski, Kultura organizacyjna zespołów projektowych – studium przypadku zespołów dydaktycznych w szkole wyższej, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Społeczne problemy zarządzania projektami”, Tom 14, Zeszyt 11, Część I, T. Listwan (red.), ISSN 1733-2486, 247-254, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013

 Ł. Sułkowski, Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu – dominujący paradygmat i jego krytyka, [w:] Problemy Zarządzania, Tom 11, nr 4 (44), ISSN 1644-9584, 20-33, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, 2013

 Ł. Sułkowski, Typologies of organisational culture – one-dimentional view, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym”, Tom 14, Zeszyt 8, Część I, A. Jackiewicz, Ł. Sułkowski (red.), ISSN 1733-2486, ss. 407-422, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013

 Ł. Sułkowski, Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie – nowe perspektywy” Tom 14, Zeszyt 8, Część II, E. Gołębiowska, K. Raczkowski (red.), ISSN 1733-2486, ss. 25-37, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013

 Ł. Sułkowski, A 3D model and typology of organizational culture, [in:] Journal of Intercultural Management, vol. 5, no. 2/2013, ISSN 2080-0150, pp. 17-30, Wydawnictwo De GRUYTER OPEN, 2013

 Ł. Sułkowski, Typologies of organisational culture – multi-dimentional classifications, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie – nowe perspektywy”, Tom 14, Zeszyt 8, Część II, (red.) E. Gołębiowska, K. Raczkowski, ISSN 1733-2486, ss. 173-182, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013

 Ł. Sułkowski, Organizational culture and identity in the process of change management results of empirical research, [in:] “Journal of Health Policy, Insurance and Management”, numer 12/2, ISSN 1734-221X, pp. 99-107, Wydawnictwo Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawa, 2013

 Ł. Sułkowski, Elements of Organizational Culture – theoretical and methodological problems, [in:] ”Management” The Journal of University of Zielona Góra, Volume 16, Issue 2, ISSN 1429-9321, pp. 63-71, 2012

 Ł. Sułkowski, Wieloznaczność kultury organizacyjnej, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości – aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne” (red.) J. Woroniecki, Ł. Prysiński, Tom XIII, Zeszyt 12, 2012, ISSN 1733-2486, ss. 11-27, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2012

 Ł. Sułkowski, Zmiana kultury organizacyjnej z perspektywy funkcjonalizmu, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom 13, numer 12, ISSN 1733-2486, ss.135-150, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2012

 Ł. Sułkowski, Interpretatywne rozumienie kultury w zarządzaniu, [w:] „Zarządzanie zmianą”, (red.) J. Skalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012

 Ł. Sułkowski, Cechy kultur organizacyjnych polskich szpitali, [w:] “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce” numer 30/2012, (red.) C. Zając, ISSN 1643-7772, ss. 251-260, Wydawnictwo WSB, Poznań, 2012

 Ł. Sułkowski, Organizational Culture – Main Cognitive Problems, [in:] “Management sciences in Kazakhstan and in Poland at the beginning of the 21st century perspectives for development and cooperation”, (red.) P. Buła, J. Czekaj, H. Łyszczarz, B.U. Syzdykbayeva, ISBN 978-83-932796-1-6, ISBN 978-601-7364-80-9,  317-328, Wydawnictwo Kraków; Astana: Cracow School of Bisiness, Kraków;  Astana: Cracow University of Economics, 2012

 Ł. Sułkowski, Organizational Culture and the Trend of Critical Management Studies, [in:] “Journal of Intercultural Management” Tom 4, nr 1/2012, ISSN 2080-0150, pp. 91-101, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2012