Firmy rodzinne

Ł. Sułkowski, Family Enterprise from the Perspective of Paradigms of Organizational Theory, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom 17, 6/2016, część I, Firmy rodzinne – wyzwania współczesności, (red.) A. Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera, ISSN 1733-2486, ss. 31–45, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2016

Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość rodzinna w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom XVI, Zeszyt 7 część III, „Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania”, (red.) Ł. Sułkowski, A. Marjański, ISSN 1733-2486, ss. 13-24, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk Łódź, 2015

Ł. Sułkowski, A. Marjański, Entrepreneurship Wave: Family Business Development in Free Market Economy in Poland 1990-2015, [in:] A.S. Gubik, K. Wach (eds.), “Institutional Aspects of Entrepreneurship” Chapter 2, ISBN 978-963-358-093-6, pp. 19-36, Wydawnictwo University of Miskolc, 2015

Ł. Sułkowski, A. Marjański, Polish small and medium-sized family businesses – trajectories of success, [in:] Pour une Europe forte: rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives, C. Martin, J. Marasova (eds.), Travaux scientifiques du Reseau PGV, ISBN: 978-80-557-0921-5, ss. 200-228, Banska Bystrica: Belianum, 2015

Ł. Sułkowski, A. Marjański, Przedsiębiorstwa rodzinne, [w:] Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Praca zbiorowa, „Studia i Monografie”, nr 61, Ł. Sułkowski, J. Sokołowski (red.), ISBN 978-83-6497-13-6, ss. 169-210, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2015

Ł. Sułkowski, A. Marjański, Metodyka badań firm rodzinnych, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” – Firmy Rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania”, Tom XV, Zeszyt 7, Część I, A. Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera (red.), ISSN 1733-2486, ss. 11-22, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2014

Ł. Sułkowski, Główne elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Marketing and Logistics in the System of Management dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th anniversary of the Departament of Marketing and Logistics, ISBN 978-617-607-663-6, ss. 357-359, Wydawnictwo Lviv Polytechnic, Lviv, 2014

Ł. Sułkowski, A. Marjański, Metodyka badań jakościowych w małych podmiotach rodzinnych, [w:] Problemy zarządzania – Przedsiębiorczość i small business – badania jakościowe, vol. 12, nr 3 (47), ISSN 1644-9584, ss. 222-235, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2014

Ł. Sułkowski, Family Business Research – Methodological Issues, [in:] “Management Science in Transition Period in Moldova and Poland: Responsible Use of Resources” eds. S. Zorina, H. Łyszczarz, K. Machaczka, ISBN 9975757014, 9789975757010, ss. 29-37, Kiszyniów, 2014

Ł. Sułkowski, Syndrom familizmu w polskich organizacjach, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne”, Tom 14, zeszyt 6, część II, A. Marjański, B. Piasecki (red.), ISSN 1733-2486, ss. 21-31, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013

Ł. Sułkowski, Elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne”, Tom 14, Zeszyt 6, Część III, (red.) A. Marjański, Ł. Sułkowski, ISSN 1733-2486, ss. 13-20, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2013

Ł. Sułkowski, Identity, Culture and Values of Family SME in Poland, [in:] Studies and Monografs no.48 – “Development of small and medium-sized enterprises – an international perspective”, Marcela Contreras Rebeca Loera, Ł. Sułkowski, A. Marjański (eds.), ISBN 978-83-62916-70-2, pp. 11-23, Publisher Universiad De Occidente, Sinaloa, Mexico and Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Sinaloa, 2013

Ł. Sułkowski, Concept of organizational identity in family business, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Tom 14, Zeszyt 9, Ł. Sułkowski, J. Sokołowski (red.), ISSN 1733-2486, ss. 133-144, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013

Ł. Sułkowski, Znaczenie polskich, małych przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej”, A. Marjański (red.), Tom 13, Zeszyt 8/2012, ISSN 1733-2486, ss. 9-18, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2012

Ł. Sułkowski, Strategie sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych MŚP w Polsce, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Zarządzanie strategiczne w praktyce i w teorii” nr 260/2012, (red.) A. Kaleta, ISSN 1899-3192, ss. 463-473, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012

Ł. Sułkowski, Characteristics of Polish family SMEs, [in:] “Family Pedagogy”, nr 2 (2)/2012, ISSN 2082-8411, pp. 153-176 Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2012

Ł. Sułkowski, Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w małych polskich firmach rodzinnych, [w:] „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 2 (85)/2012, ISSN 1641-0874, ss. 9-18. Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012