Redakcje czasopism, prac zbiorowych i serii wydawniczych

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika „Journal of Contemporary Management”

Redaktor Naczelny Kwartalnika „Journal of Intercultural Management”

„Ciencia desde el Occidente” (L.D.G.P. Mariela López Aguilar), Universidad de Occidente, Campus Guasave, Mexico

Prace Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” (ISSN 0321-0472)

Członek Rady Programowej w kwartalniku „Family Pedagogy” (Pedagogika Rodziny)

Członek Rady Naukowej i Editorial Committee „Journal of Health Policy, Insurence and Management”

Członek rady naukowej „Zarządzanie publiczne” 2(34)/2016, Zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1896-0200, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016

 

Redaktor naukowy 31 prac zbiorowych:

Ł. Sułkowski (eds.), „Management and Culture of the University, Seria: New Horizons in Management Sciences”, Volume 6, ISBN 978-3-631-71804-9, s. 266, Wydawnictwo Peter Lang, Peter Lang – Frankfurt am Main ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien, 2017

M. Chmielecki, Ł. Sułkowski, (eds.), Metaphors in Management – Blend of Theory and Practice, Series: New Horizons in Management Sciences, Volume 5, ISSN 2194-153X, ISBN (Print) 978-3-631-71611-3, pp. 207, Wydawnictwo Peter Lang, 2017

K. Raczkowski, Ł. Sułkowski, (eds.), New Horizons i Management Sciences, Tax Management and Tax Evasion, Volume 4, ISBN 978-83-631-65190-2, Wydawnictwo Peter Lang, 2014

Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (red.), Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne, ISBN 9788380854970, s. 213, Wydawnictwo Difin Spółka Akcyjna, 2017

T. Listwan, Ł. Sułkowski, (red.) Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, ISBN 978-83-8085-157-3, ss. 274, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016

G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski, (red.) Instrumenty polityki społecznej, ISBN 978-83-8085-137-5, ss. 296, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016

Ł. Sułkowski, M. Bednarek, A. Parkes, (red.) Kulturowa zmienność systemów zarządzania, ISBN 978-83-8085-116-0, ss. 195, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016

G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski, (red.), Oblicza Patologii zawodowych i społecznych, ISBN 978-83-7930-761-6, ss. 320, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015

B. Kożuch, Ł. Sułkowski, (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego, ISBN 978-83-7930-739-5, ss. 200, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2015

Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski, (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, ISBN 978-83-7930-551-3, ss. 232, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014

J. Otto, Ł. Sułkowski, (red.), Metody zarządzania marketingowego, ISBN 978-83-7930-541-4, ss. 287, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014

Ł. Sułkowski, M. Zawadzki, (red.), Krytyczny nurt zarządzania, ISBN 978-83-7930-397-7, ss. 240, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014

K. Raczkowski, Ł. Sułkowski, (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, ISBN 978-83-7930-325-0, ss. 247, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014

M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski, S. Magala (eds.), Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, ISBN 978-3-319-39770-2, pp. 155-171, Wydawnictwo Springer, 2017

Ł. Sułkowski, C. Martin, M. Chmielecki (eds.), The European Challenges – Union Globalized or Localized?, The Tramsformation of Economics, Socieeies and Cultures of the EU into the World, ISBN 978-83-64971-22-8, pp. 653-674, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2016

Ł. Sułkowski, C. Marin, M. Chmielecki, (eds.), The European Chellenges, Union Globalized or Localized? The Transformation of Economic, Societies and Cultures of the EU Into the Word, ISBN 978-83-64971-22-8, ss. 697, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2016

Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 6, Część II, „Firmy rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania”, ISSN 2543-8190, s. 549, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2017

Ł. Sułkowski, A. M. Migdał (red.), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część II, „Zarządzanie humanistyczne i publiczne”, ISSN 2543-8190, s. 323, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2017

Ł. Sułkowski, A. Noworól, B. Mazurek-Kucharska, (red.), Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 7, część I, ISSN 1733-2486, ss. 479, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź – Warszawa, 2016

B. Basińska, M. Chmielecki, S. Przytuła, M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski (red.), Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, ISBN 978-83-8092-311-9, ss. 43-58, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2016

Ł. Sułkowski, A. Marjański, (red.), Firmy rodzinne – wyzwania współczesności, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 5, część II, ISSN 1733-2486, ss. 428, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2016

Ł. Sułkowski, A. Noworól, B. Mazurek-Kucharska, (red.), Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 7, część I, ISSN 1733-2486, ss. 479, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź – Warszawa, 2016

B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski, (red.), Zarządzanie humanistyczne, ISBN 978-83-233-3982-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015

Ł. Sułkowski, J. Sokołowski, (red.), Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Praca zbiorowa, „Studia i Monografie”, nr 61, ISBN 978-83-6497-13-6, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2015

E. Stroińska, Ł. Sułkowski, (red.), Determinaty zarządzania projektami i procesami w organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVI, Zeszyt 5, część II, ISSN 1733-2486, ss. 206, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2015

Ł. Sułkowski, (red.), Wybrane „Dobre Praktyki” Zarządzania Jakością Kształcenia w Polskich Szkołach Wyższych, ISBN 978-83-7545-, ss. 71, Wydawnictwo Polska Komisja Akredytacyjna – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015

Ł. Sułkowski, A. Marjański, (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVI, Zeszyt 7, część III, Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania, ISSN 1733-2486, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2015

Ł. Sułkowski, H. Sobocka-Szczapa, (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Entrepreneurship and Management), Company Management during Globalization Processes, Tom XVI, Zeszyt 2/2015, ISSN 1733-2486 (Online), Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2015

A. Jackiewicz, Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, E-biznes i ochrona danych osobowych, Tom XV, Zeszyt 9, część I, ISSN 1733-2486, ss. 278, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Brodnica, Łódź, Warszawa, 2014

K. Raczkowski, Ł. Sułkowski, (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, ISBN 978-83-7930-325-0, ss. 247, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014

Ł. Sułkowski, G. Ignatowski, (red.), Homo laborans etyka i deontologia zawodowa, seria: Studia i Monografie, ISBN 978-83-62916-88-7, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2014

Ł. Sułkowski, M. Walczak, Ł. Prysiński, (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 15, nr 10/2014, Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości, Część II, ISSN 1733-2486, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Garwolin, 2014

Ł. Sułkowski, A. Woźniak, (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie – Zarządzanie humanistyczne, Tom XV, zeszyt 11, część III, ISSN 1733-2486, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2014

Ł. Sułkowski, A. Marjański, (red.), Firmy Rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 7, część III, ISSN 1733-2486, ss. 419, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2014

Ł. Sułkowski, B. Kamińska, (red.), Entrepreneurship and Human Resources in Management, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XV, Zeszyt 2, ISSN 1733-2486, ss. 170, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2014

Ł. Sułkowski, (red.), Zarządzanie międzykulturowe w teorii i praktyce, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XI, Zeszyt 3/2010, ISSN 1733-286, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, 2010